Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse LH Slottsälven 2021

 

Den på årsmötet valda styrelsen bestod av Barbro Svensson ordförande, Roger Hultgren vice ordförande, Franck Olofsson kassör, Emma Svensson sekreterare samt Carina Larsson, Josefine Cederwall och Margareta Rutherford som ledamöter.

LH Slottsälven har finansierat och administrerat fritidsmedel/gårdspengar till de gårdsföreningarna inom vårt område som lämnade in en budget för 2022. Detta enligt ett nytt avtal om verksamhetsmedel som hyresgästföreningen har tecknat med Framtiden AB. 

Under verksamhetsåret har vi haft ett årsmöte, som var både fysiskt och digitalt. På grund av Coronapandemin genomfördes inte bo- och medlemsmötet. Styrelsen har haft 11 styrelsemöten.

Alla planerade aktiviteter utgick och under året användes inte vår lokal för utlåning. 

Barbro Svensson, ordförande