Björneborg

Slottsskogsgatan

Björneborg

Kvarteret Björneborg består av 130 lägenheter belägna på  Slottsskogsgatan och Ärlegatan

Hela Björneborgs styrelse

Sofia Sundberg

Ordförande

filaes@gmail.com

Tel.

4 54 98

Jens Karlsson Vukovich

Kassör

jensanderskarlsson@gmail.com

Gårdsansvarig

Mikael Uddh 

mikael.uddh@gmail.com (fokus på trädgårdsfrågor)

Nedre gården

Lisa Vukovich 

lisa.vukovich@gmail.com

Övre gården

Vakant

Sekreterare

 Börje Carlsson

Ledamot

d3548@hotmail.com