Kungsljuset

Kungsljuset avgränsas av: Svanebäcksgatan - Ostindiegatan - Birgittagatan - Carnegiegatan.

Kungsljuset

Kungsljuset: Byggdes 1917-1919 (arkitekt Elon Bernhard / Bernhard och Gerle). Ombyggnad 1968 (arkitekt Bo Cederlöf).
Kvarteret byggdes i sin helhet av Transatlantics bostadsaktiebolag för att ge bostäder åt rederiets personal.
Bostadsbristen befarades hämma affärsföretagens utveckling.
Lägenheterna om 1-2 rum och kök inreddes samtliga redan från början med badrum.
I kvarteret kungsljuset finns 149 lägenheter.


Gårdsansvarig: Ellen Hansson

E-post: ellen.hansson@vgregion.se

Kassör: Melina Nyman

E-post: melinanyman@gmail.com

0708 496888