Kungsgården

Kungsgården: Avgränsas av Karl Johansgatan – Birgittagatan – Kustroddaregatan Älvsborgsgatan.

Kungsgården mellangården

Kvarteret byggdes som det första vid Älvsborgsgatan 1916 (arkitekt Allan Berglund) Kvarterssanering 1972-73 (arkitekt Arne Nygård).

Byggherre var Kungsladugårds fastighetsaktiebolag bildat på initiativ av drätselkammarens fastighetsavdelning.

Med gavelpartier och pilastrar är kvarteret ett tidigt exempel på klassicistiskt formade landshövdingehus där kvarteret formats till en stor hel anläggning. Det är byggt kring tre mindre gårdar om vardera 800 kvadratmeter.

Gården på mitten är öppen mot gatan, ett exempel på hur gårdarna nu kunde visas upp utåt sedan dassen försvunnit.

I Kvarteret Kungsgården finns 128 lägenheter.

Gårdsansvarig: Josefine Cederwall 

Mobil: 070-4367831
E-mail   idanigin@hotmail.com

Kassör: Martin Holmstedt 

E-mail: holmstedt.m@gmail.com

Kungsgården