Kattfoten

Slottskogsgatan - Peter Bagges gata - Gröna vallen - Långlandia.

Kattfoten

Husen mot Slottsskogsgatan och Långlandia byggdes om 1974.

I kvarteret Kattfoten finns 73 lägenheter.

Gårdsansvarig:

Elisabeth Brigelius

elisabethbrigelius@hotmail.com

Kassör:

Catharina Wallström

Kvarteret består av åtta hus byggda mellan åren 1927-1934.

catharina.wallstrom@gmail.com

0736 861948