HÄSTHOVEN

Verksamhet Hästhoven

Gårdsföreningen Hästhoven ingår i LH Slottsälven och bedriver verksamhet tillsammans med de boende i kvarteret för att förbättra och öka trivseln på gården. Alla kan vara med, oavsett om du är medlem i Hyresgästföreningen eller ej.

Hästhoven köper in grillar till gården och arrangerar gemensamma aktiviteter som pubaftnar, kräftskiva, musikaktiviteter för gårdens musikanter, sångstunder för barn, loppmarknader och har hand om odlingslotterna mm. En del av verksamheten är lån av vår fina föreningslokal för dina egna aktiviteter. (se lån av lokal).

Som boende i Hästhoven är du välkommen att vara med och utnyttja alla förmånliga aktiviteter och erbjudande som LH Slottsälven arrangerar tillsammans med övriga gårdsföreningar hittills 16 stycken inom området. Kolla regelbundet LH Slottsälven/aktiviteter på hemsidan – det lönar sig!

Aktiviteter 2014

Vårfest  
  

Oktoberfest
Barn & julfest (datum kommer senare) 

                Gårdens kontaktpersoner

Karolina Palm:
 Gårdsansvarig/barngruppen
karolinapalm@hotmail.com

Kjell Brogren:

 Sekreterare 


Ninni Bruhn:
 Kassör & Lokalansvarig 
ninniebruhn@gmail.com


Öjvind "Winder" Ander:  Musik & Underhållningsgeneral 
oyvind.ander@gmail.com

Miljö & Odlingslotter
Anja Komi 
anja.komi@gmail.com

Naimi Pebaque
npebaque@hotmail.com

Ylva Holmgren 
ylvaholmgren@hotmail.com

Lån av Lokal

Föreningslokalerna kan lånas av alla hushåll inom LH Slottsälven. 

Lånas från kl. 12.00 till 12.00 nästa dag och får disponeras till kl. 22.00. 

Kl. 23.00 skall lokalen vara tömd, släckt och låst. Lokalen skall lämnas välstädad och i samma skick som när den mottogs.

Hästhovens kvarterslokal Peter Bagges Gata 6 A.

Lokalen är godkänd för 30 personer, har fullt utrustat kök, stor samlingssal med bar, bord, stolar samt porslin för 20 sittande gäster. Lokalen ligger i anslutning till en rymlig innergård med låsta portar och är väl lämpad för barnaktiviteter.

Bokas genom Ninni Bruhn ninniebruhn@gmail.comLokalregler

Verkstad:

Verkstaden är låst. Detta pga. att det försvunnit verktyg och material från verkstaden. Inga verktyg lånas ut eller får lämna verkstaden. Vill du låna verkstaden kontakta: Ninni

Nödutgångar: Vid aktivitet skall dörren till Peter Bagges Gata 6 A vara upplåst. 

SE TILL ATT INGET ÄR I VÄGEN FÖR EN SNABB UTRYMMNING!

Brandpost med vattenslang finns i stora samlingssalen längst ner till vänster sida mot musikrummet. 

Efter avslutad aktivitet: täck fönster mot Peter Bagges Gata och lås alla dörrar, OBS! glöm ej överlåsen! Nyckel återlämnas enligt ök.

Odlingslotter

På övre gården finns det 10 st. odlingslotter, samtliga är upptagna.

På nedre gården finns det 3st odlingslotter varav  2 kommer vara lediga inför våren 2015. 

Tilldelning sker enligt kölista.

Trädgårdsredskap, vattenslang m.m. finns i utrymmet vid tvättstugan.

Hästhoven köper in material efter behov.

Miljö & odlingsgruppen har sedan våren 2013 tagit över "slänten" mellan tvättstugan och ingången mot mariaplan. Här är visionen att alla på gården ska nyttja de härligheter som odlas och växer och det ska bli en gemensam knytpunkt på gården!

Är du odlare? Vill du börja odla? Undrar du vilka äpplen som växer på slänten?

Skicka iväg ett mail vid frågor, åsikter och för mer info:

anja.komi@gmail eller npebaque@hotmail.com

Musikverksamhet

I kvarterslokalen finns ett musikrum för såväl enskild musikverksamhet som ensemblespel.

Musikrummet är en separat del av lokalen. Verksamheten bör vara regelbunden och schemalagd, vi strävar efter att visa hänsyn till de boende ovanför musikrummet och har därför tagit fram regler som ger minsta möjliga störningar.

Instrument o dyl. ägs av musikutövarna och förvaras i musikrummet. En dialog mellan musikanterna på gården är därför nödvändig för att verksamheten skall fungera.

För mer information och bokningar:

Andreas Österberg  osterberg.andreas@gmail.comMusikverksamhet för barn

Den 2 november 2008 bildades ALAS i Hästhovens kvartslokal (svensk latinamerikanska barn- och ungdomsföreningen / Asociación sueca-latinoamericana de niños y jóvenes).

Föreningen har som ändamål att bedriva kulturell verksamhet samt med särskild målsättning att: bevara den spansktalande kulturen och språket samt främja det mångkulturella, och skapa en trygghet, i barnens och ungdomarnas identitetsutveckling.

Föreningen håller sina aktiviteter och sammanträde i    i lokalen på Slottsskogsgatan 24 i Majorna (Hyresgästföreningens lokal)  och välkomnar alla som är intresserade.

För mera information kontakta Francisco Ormazabal