Hästhoven

Mariaplan - Svanebäcksgatan - Peter Bagges gata - Slottsskogsgatan.

Hästhoven består av 71 lägenheter

Kulturhistoriskt värde
Kvarteret Hästhoven utgörs av ett slutet kvarter med 8 st fastigheter. Kvarteret ingår i bevarande programmet
för Göteborgs kommun och har ett kulturhistoriskt värde.

Peter Bagges gata heter som bekant gatan mellan Slottskogsgatan och Svanebäcksgatan men vem var egentligen Peter Bagge?

Namnet kommer från köpmannen, skeppsredaren och mångsysslaren Peter Bagge (1743-1819) som bland annat drev skeppsvarvet Kusten som låg mellan Klippan och Majnabbe. Skeppsvarvet låg ursprungligen på Marstrand och det var där släkten Bagge hade sina rötter. Peter Bagge föddes i Göteborg men stora delar av sitt liv bodde han i Västergötland. I Trollhättan medverkade han bland annat till skapandet av Trollhättans kanal. 

Vid sidan om detta drev han flera jordbruk och han startade ett sillrökeri i Majorna med förhoppningen att kunna sälja rökt sill på export. Han hade också ett järnmanufakturverk vid sin gård i Önafors utanför Vänersborg. Han dog i Uddevalla där han var på tillfälligt besök och ligger begravd på den Baggeska begravningsplatsen som ligger vid herrgården Nygård, som han också ägde. Även den gården ligger utanför Vänersborg. 

Gatan i Göteborg fick sitt namn 1918.

Släkten Bagge lever kvar i Sverige och det finns även en skämttecknare i USA som heter just Peter Bagge, han har bland annat ritat skivomslag åt svenska rockgrupperna The Nomads och The Hellacopters.

Hästhoven kantas av gatorna Mariagatan, Peter Bagges gata, Slottskogsgatan och Svanebäcksgatan.
Var kommer då dessa namn ifrån?
Vem Maria i Mariagatan var är lika omdiskuterat som varifrån namnet Majorna kommer. En teori är att Mariaplan och Mariagatan kommer av de kyrkor med Marianamn som tidigare funnits i stadsdelen. En av dessa var Mariakyrkan, som brann ned 1820.
Namnet Slottskogsgatan är mindre mystiskt, gatan leder till Slottskogen.
Svanebäcksgatan har fått namn efter Svanebäcken som fortfarande rinner genom Kungsladugård, under jord. Det lilla vattendraget har sitt utlopp i älven vid Frigången, där det gamla färjeläget låg. Platsen ligger ungefär i linje med Gamla Elfsborgs fästning. Älven rinner från Frölunda socken.
I samband med att gatorna i kvarteret började planeras 1916 togs beslut i stadsfullmäktige om att bäcken skulle grävas om och inlemmas i avloppssystemet. 1920 tog bäcken in i ett kulvertsystem, ursprungligen rörde det sig om en träbrunn. Bäcken rinner fortfarande delvis under kvarteret Hästhoven.
Kvarteret med fastighetesbeteckningen Kungsladugård 8:12 består av åtta landshövdingehus som byggdes mellan 1926 och 1934.
Peter Bagges gata 8 ritades av arkitekten Erik Holmdal och byggdes 1926.
Mariaplan 7 ritades av Sixtus Johansson och byggdes 1927.
Peter Bagges gata 6 ritades av H S Jannesson och Peter Bagges gata 10 av Gustaf Engström, båda byggdes 1928.
Mariaplan 4 och Peter Bagges gata 2 ritades av Nernst Hansson och byggdes 1931 respektive 1934.

Gårdsansvarig: Urban Carlén

hasthoven.garden@gmail.com

Kassör: Johannes Kärnstam

snack@johanneskarnstam.se

0765 386206