Blåklinten

Kvarteret Blåklinten avgränsas av: Karl Johansgatan - Jaegerdorffsplatsen - Kustroddaregatan - Birgittagatan.

Blåklinten

Två uppfördes redan 1917, medan bygganden mot Jaegerdorffsplatsen tillkom så sent som 1930.

I kvarteret Blåklinten finns 53 lägenheter.

Gårdsansvarig: Mikael Svenske

E-post: mikael_gbg@hotmail.com

Tel: 0739-890687


Kassör: Sonny Högberg

Kvarteret består av tre byggnader av olika storlek och form.

E-post: sonny-hogberg@hotmail.com
Tel: 0706-868431