Lokalen Slottsskogsgatan 24

LÅN AV LOKALEN

Regler:
 
• Lokalen får lånas av hyresgäster boende i de kvartersgårdar som ingår i Slottsälven.

• Lokalen kan lånas från 12.00 den bokade dagen till 12.00 följande dag.

• Aktiviteter får pågå fram till 22.00 och 23.00 ska det vara släckt och låst.

• Regler för städning och iordningställande av lokalen finns anslaget på kylskåp och på toaletten.

• Kommersiell eller politisk verksamhet får inte förekomma i lokalen. 

Bokning av lokal: