Aktiviteter

Vi ordnar gemensamma aktiviteter som alla boende i området är välkomna att delta i, oavsett medlemskap i hyresgästföreningen eller inte.

  Vi tar gärna emot er hjälp till att organisera dessa aktiviteter. Det kan vara att sätta upp affischer på din gård, eller något annat.  

  Vi välkomnar också idéer om och engagemang i nya aktiviteter som gynnar den sociala gemenskapen i området.