Föreläsningar

 

Vi kommer att lägga upp information här när vi kan ha föreläsningar i lokalen igen. 

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer