Föreläsningar

 

OBS! Anmälan till föreläsningarna hittar du i programmet. Ej till Slottsälven då vi endast lånar ut lokalen för ändamålet.