Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse för LH Slottsälven 2018

 

Styrelsemöte/boendemöten

Den på årsmötet valda styrelsen bestod av Barbro Svensson ordförande, Maria Melin vice ordförande, Roger Hultgren kassör, Franck Olofsson vice kassör, Emma Svensson sekreterare, Lisa Fernold, Börje Carlsson och Konstantin Karlsson ledamöter.

 

LH Slottsälven har finansierat och administrerat fritidsmedel/gårdspengar till gårdsföreningarna inom vårt område. Rödklinten (lilla) är vårt senaste nytillskott och hälsas välkommen.

 

Under verksamhetsåret har vi haft ett Årsmöteoch ett Bo- och medlemsmöte. Styrelsen har haft tio styrelsemöten

 

För att stärka gemenskapen och ge en uppmuntran till gårdarnas förtroendevalda samlades vi traditionsenligt till ett julbord på hotell Waterfront.

 

Gemensamma aktiviteter

Vi har genomför följande aktiviteter: Bussresa till Skara Sommarland och ett antal guidade stavgångar. Vi har även deltagit på Gröna vallens dag.

 

Lokalen

Vår lokal är populär för utlåning och har flitigt använts för olika privata tillställningar av många boende inom Slottsälvens område.

I slutet av året har en ny dator köps in och vi har även köpt ut vår kopiator/skrivare. Under Värdens röj slängdes trasiga stolar och trasig elektronik för att ge plats till fler kontorsplatser i kontoret.

 

Stöd av kurs/fritidsaktiviteter

Vi har under året av upplåtit vår lokal till en stödgrupp för funktionshindrande.

 

Kommunikation

Slottsälvens hemsida har varit välbesökt och är ett viktigt ansikte utåt. Affischering är ett annat medel vi har använt oss av för att nå ut med information.