Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse för 2017


Styrelsemöten/boendemöten

Den på årsmötet valda styrelsen bestod av Börje Carlsson ordf., Ulf Schöllin v. ordf., Roger Hultgren kassör, Maria Melin sekreterare, Barbro Svensson, Lisa Fernold och Johan Jensen, ledamöter.

Maria och Roger ingår i styrelsen för Hyresgästföreningen Västra Göteborg och innehar poster som Lilla- respektive Stora Förhandlingsdelegationen avseende Familjebostäder. Dessa är även utsedda till Regionfullmäktige där Barbro är ersättare. Börje är sammankallande i valberedningen för HGF Västra Göteborg.

LH Slottsälven har finansierat och administrerat fritidsmedel/gårdspengar till gårdsföreningarna inom vårt område. Silverkällan är vårt senast nytillskott och hälsas välkommen.

Under verksamhetsåret har vi haft ett Årsmöte, åtta Styrelsemöten och ett Bo- och medlemsmöte. Under det senare var temat säkerhet i kvarterslokalerna. Därutöver har vi deltagit i bostadspolitiska möten med anledning av planerade byggnationer vid Ärlegatans nedre del och vid Gröna Vallen.

För att stärka gemenskapen och ge en uppmuntran till gårdarnas förtroendevalda samlades vi traditionsenligt till ett Bohuslänskt julbord på Waterfront.

Gemensamma aktiviteter
Vi har genomfört följande: Bussresa till Skara Sommarland, fyra kurser i Mediyoga, och ett antal guidade stavgångsvandringar.

Lokalen
Vår lokal är populär för utlåning och har flitigt använts för olika privata tillställningar av många boende inom Slottsälvens område.

Under året har vi införskaffat ett antal stolar, ett städskåp samt inrett med nya ljusa draperier för ökad trivsel. Det utlovade förrådsutrymmet är förverkligat.

Stöd av kurs/fritidsaktiviteter
Vi har under året även upplåtit vår lokal till ALAS, kulturförening för spansktalande barn och ungdomar. LH Slottsälven har stått som värd för två kurser i Remake & Redesign i Ekologisk Stadsdel Majornas regi.

Kommunikation
Slottsälvens hemsida har varit välbesökt och är ett viktigt ansikte utåt. Affischering är ett annat medel vi har använt oss av för att nå ut med information. Här har vi haft god hjälp av gårdarnas förtroendevalda.

 

Styrelsen

2018.02.19