Silverkällan

Silverkällan som består av 32 lägenheter begränsas av Bruksgatan, Lantvärnsgatan och Karl Johansgatan.

Gårdsansvarig: Hannes Lagerlöf
hannes_lagerlof@hotmail.com

Kassör: Marc Hoogendijk
marc.hoogendijk@gmail.com