Silverkällan

Silverkällan som består av 32 lägenheter begränsas av Bruksgatan, Lantvärnsgatan och Karl Johansgatan.

 

Gårdsansvarig: Hannes Lagerlöf

hannes_lagerlof@hotmail.com

 

Kassör: Marc Hoogendijk 0790 651715

marc.hoogendijk@gmail.com