Björneborg

Slottsskogsgatan

Björneborg

Kvarteret Björneborg består av 130 lägenheter belägna på  Slottsskogsgatan och Ärlegatan

Hela Björneborgs styrelse

Ordförande Olle Roslund 
olleroslund@gmail.com

Kassör Jens Karlsson Vukovich
jensanderskarlsson@gmail.com

Gårdsansvarig  Mikael Uddh 
mikael.uddh@gmail.com (fokus på trädgårdsfrågor)
Nedre gården  Lisa Vukovich 
lisa.vukovich@gmail.com
Övre gården  Vakant

Sekreterare 

Ledamot Börje Carlsson
d3548@hotmail.com