Gullkragen

Kvarteret Gullkragen avgränsas av: Älvsborgsgatan - Kustroddaregatan - Birgittagatan - Carnegiegatan.

Gullkragen en av två gårdar.

Kvarteret består av 12 hus varav 11 byggdes mellan åren 1917-1924. Det yngsta huset tillkom 1935.
I kvarteret Gullkragen finns 136 lägenheter.


Ordförande, gårdsansvarig:
Karl Oddmar
charlieoddmar@hotmail.com

Kassör, ekonomiansvarig:
Roger Palmqvist
ro.palmero@gmail.com