Blåklinten

Kvarteret Blåklinten avgränsas av: Karl Johansgatan - Jaegerdorffsplatsen - Kustroddaregatan - Birgittagatan.

Blåklinten

Kvarteret består av tre byggnader av olika storlek och form.
Två uppfördes redan 1917, medan byggaden mot Jaegerdorffsplatsen tillkom så sent som 1930.
I kvarteret Blåklinten finns 53 lägenheter.
 
Kvartersansvarig: Magdalini Kiriazidou
E-post: iordanis2008@live.se

Kassör: Sonny Högberg