Blåklinten

Kvarteret Blåklinten avgränsas av: Karl Johansgatan - Jaegerdorffsplatsen - Kustroddaregatan - Birgittagatan.

Blåklinten

Kvarteret består av tre byggnader av olika storlek och form.
Två uppfördes redan 1917, medan bygganden mot Jaegerdorffsplatsen tillkom så sent som 1930.
I kvarteret Blåklinten finns 53 lägenheter.
 
Gårdsansvarig: Mikael Svenske
E-post: mikael_gbg@hotmail.com
Tel: 0739-890687

Kassör: Sonny Högberg
E-post: sonny-hogberg@hotmail.com
Tel: 0706-868431