Blåklinten

Kvarteret Blåklinten avgränsas av: Karl Johansgatan - Jaegerdorffsplatsen - Kustroddaregatan - Birgittagatan.

Blåklinten

Kvarteret består av tre byggnader av olika storlek och form.
Två uppfördes redan 1917, medan byggaden mot Jaegerdorffsplatsen tillkom så sent som 1930.
I kvarteret Blåklinten finns 53 lägenheter.
 
Gårdsansvarig:
E-post:

Kassör: Sonny Högberg
E-post sonny-hogberg@hotmail.com
070 6868431