Lokalen Slottsskogsgatan 24


LÅN AV LOKALEN


Regler:
 
• Lokalen får lånas av hyresgäster boende i de kvartersgårdar som ingår i Slottsälven.

• Lokalen kan lånas från 12.00 den bokade dagen till 12.00 följande dag.

• Aktiviteter får pågå fram till 22.00 och 23.00 ska det vara släckt och låst.

• Regler för städning och iordningställande av lokalen finns anslaget på kylskåp och på toaletten.

• Kommersiell eller politisk verksamhet får inte förekomma i lokalen. 

Bokning av lokal:
Kontakta ordförande Barbro Svensson
aurora.svensson6@gmail.com



Det finns även andra lokaler att låna, se vidare under flik för respektive gård:

Åkervindan - nyrenoverad lokal som passar för så väl barnkalas som möten. Lokalen rymmer max 20 personer. 


  Riset - fin lokal på marknivå som rymmer 25 personer.