Lokalen Slottsskogsgatan 24

Hyresgästföreningen har beslutat att kvarterslokalerna tillsvidare inte ska användas för sammankomster där smittspridning kan förekomma. Beslutet är taget för att värna om hälsan hos alla eldsjälar som hanterar nyckelöverföring, städinspektioner och annan administration av föreningslokaler. Detta beslutet innebär att vi inte kan låna ut Slottsälven till fester eller andra sammankomster. 

 

LÅN AV LOKALEN
(Ingen utlåning av lokalen sker tillsvidare)

Regler:
 
• Lokalen får lånas av hyresgäster boende i de kvartersgårdar som ingår i Slottsälven.

• Lokalen kan lånas från 12.00 den bokade dagen till 12.00 följande dag.

• Aktiviteter får pågå fram till 22.00, och 23.00 ska det vara släckt och låst.

• Regler för städning och iordningställande av lokalen finns anslaget på kylskåp och på toaletten.

• Kommersiell eller politisk verksamhet får inte förekomma i lokalen. 

Bokning av lokal:
Kontakta ordförande Barbro Svensson
aurora.svensson6@gmail.comDet finns även andra lokaler att låna, se vidare under flik för respektive gård:

Åkervindan - nyrenoverad lokal som passar för så väl barnkalas som möten. Lokalen rymmer max 20 personer. 


  Riset - fin lokal på marknivå som rymmer 25 personer.