Slottsälvens styrelse

E-post:
slottsalven24@gmail.com
Adress: Slottsskogsgatan 24, 414 53 Göteborg

Styrelsen:
Barbro Svensson, ordförande
aurorasvensson6@gmail.com

Roger Hultgren, vice ordförande
roger_hultgren@hotmail.com

Franck Olofsson, kassör
vadsomeller2@hotmail.com

Emma Svensson, sekreterare
svensson.emma84@gmail.com 

Josefine Cederwall, ledamot
idanigin@hotmail.com

Carina Larsson, ledamot

Lokalansvarig
Barbro Svensson
aurorasvensson6@gmail.com
Telefontid: tisdag - torsdag 17.00 - 20.00

Kontaktperson för hemsidan 
Emma Svensson
Svensson.emma84@gmail.com


Revisorer:
Vakant

Tiina Salmela
tiina.h.salmela@gmail.com