Slottsälvens styrelse

E-post:
slottsalven24@gmail.com
Adress: Slottsskogsgatan 24, 414 53 Göteborg

Styrelsen
Barbro Svensson, ordförande
aurorasvensson6@gmail.com
0737 67 29 61

Roger Hultgren, vice ordförande
roger_hultgren@hotmail.com
0736 90 6450

Franck Olofsson, kassör
vadsomeller2@hotmail.com
0732 52 16 72

Emma Svensson, sekreterare
svensson.emma84@gmail.com
0709 16 73 65

Josefine Cederwall, ledamot
idanigin@hotmail.com
0704 36 78 31

Carina Larsson, ledamot
carina54larsson@gmail.com
0739 98 96 21

Margareta Rutherford, ledamot
mickygbg@hotmail.com
0707 69 19 75Lokalansvarig
Barbro Svensson
aurorasvensson6@gmail.com
0737 67 29 61
Telefontid: tisdag - torsdag 17.00 - 20.00

Kontaktperson för hemsidan 
Emma Svensson
svensson.emma84@gmail.com
0709 16 73 65

Revisor
Tiina Salmela
tiina.h.salmela@gmail.com
0709 35 58 47

Valberedningen
Ulf Schöllin
Melina Nyman
Johannes Kärnstam
Kalle Karlsson
Konstantin Karlsson