Slottsälvens styrelse

E-post:
slottsalven24@gmail.com
Adress: Slottsskogsgatan 24, 414 53 Göteborg

Styrelsen
Barbro Svensson, ordförande
aurorasvensson6@gmail.com

Roger Hultgren, vice ordförande
roger_hultgren@hotmail.com

Franck Olofsson, kassör
vadsomeller2@hotmail.com

Emma Svensson, sekreterare
svensson.emma84@gmail.com 

Josefine Cederwall, ledamot
idanigin@hotmail.com
0704 36 78 31

Carina Larsson, ledamot
0739 98 96 21Lokalansvarig
Barbro Svensson
aurorasvensson6@gmail.com
Telefontid: tisdag - torsdag 17.00 - 20.00

Kontaktperson för hemsidan 
Emma Svensson
svensson.emma84@gmail.com


Revisorer
Ulrika Svensson
ullen@hotmail.com
0735 86 88 37

Tiina Salmela
tiina.h.salmela@gmail.com
0709 35 58 47


Valberedningen
Konstantin Karlsson
Sammankallande
filidis@yahoo.com

Kalle Karlsson
kallekillen@gmail.com
0703 28 44 39

Martin Holmstedt
holmstedt.m@gmail.com
0708 17 60 97