Välkommen till Slottsälven


LH Slottsälven ligger i Kungsladugård och administrerar och underlättar för 1609 hushåll i 22 gårdsföreningar för att effektivisera fritidsarbeten i kvarteren. Tillsammans arrangerar vi större aktiviteter och evenemang, där alla boende inom Slottsälven är välkomna att delta och ta del av förmånliga erbjudanden.                             
     
Vår föreningslokal finns för kostnadsfri utlåning till fritidsändamål och privata tillställningar till de boende inom området, se flik "Lån av lokal". OBS föreningslokalen kan inte användas till sammankomster eller fester tillsvidare efter beslut från Hyresgästföreningen. 

Alla gårdsföreningar har möjlighet att på Slottsälvens hemsida presentera sin gård och verksamheter. Se t.ex. flik "Hästhoven".