MASKROSEN

Maskrosen omgärdas av gatorna Slottsskogsgatan, Långlandia, Gröna Vallen och Ostindiegatan.

Kvarteret Maskrosen består av 97 lägenheter

 

Gårdsansvarig: Pia Karlsson

E-mail: pepparrot77@hotmail.com

 

Kassör: Björn Ågren

Email: bjorn.anders.agren@gmail.com