Malörten

Malörten Sommarbild
Gårdsansvarig
Alex Söderling
 
Kassör
Lena Andersson 
 
Malörten omges av gatorna Älvsborgsplan-Mariagatan-Svanebäcksgatan-Wärnsköldsgatan.